Muzyka w kościele

Zapewniamy oprawę muzyczną podczas uroczystości zaślubin w kościele.

Dostosujemy repertuar i instrumentarium według Państwa upodobań.